Komplexní služby v oblasti kompostovánívlajkaEU

O firmě AgriWood

  • Zaměřujeme se na komplexní služby v oblasti kompostování.
  • Provozujeme vlastní kompostárnu v areálu bývalého koupaliště ve Velkém Poříčí (za firmou HAŠPL).
  • Přilehlé obce k nám svážejí bioodpad, který na základě zákona o odpadech ukládá obcím plnit povinnost řešit zpracování bioodpadu. Výsledkem zpracování bioodpadu je kompost - kvalitní hnojivo registrované UKZUZ pod číslem 4311.
  • Poskytujeme i služby firmám, obcím v oblasti prosévání zeminy, kompostu a drcení dřevní hmoty.
  • Technické vybavení firmy AgriWood.

Proměna bioodpadu na kvalitní kompost

Řídíme se pravidlem: Zpracovat bioodpad a zpětně jej využít v podobě kompostu – hnojiva v blízkém okolí a zároveň ho vrátit zpět do vyčerpané půdy.

Kompostárna ve Velkém Poříčí u Náchodamapka kompostarna

Produkujeme kvalitní hnojivo - kompost registrovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem v Praze, který splňuje přísná kriteria stanovených limitů.

Kompost se používá v zahradnictví při zakládání a údržbě trávníků, parků, okrasných zahrad i ke hnojení zemědělských pozemků.

Jak na kvalitní kompost?   Technické vybavení firmy

Provozní doba

Provozní doba ve Velkém Poříčí - ZAHAJUJEME BĚŽNÝ PROVOZ

Úterý: 14:00 - 17:00

Čtvrtek: 14:00 - 17:00

Sobota: 8:00 - 12:00

mapa

 Provozní doba v Polici nad Metují - částečné omezení provozu

otevíráme - 01.04.2020

Pondělí:  Zavřeno

Středa: od 15:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 11:00

mapa

Bližší informace na tel.: 608 541 523, 733 134 395

Kompostárna Velké Poříčí

mapka kompostarna velke porici

Rozhodnutí o registraci

registrace kompostu

Kontakt

Filip Šofr

Tel.: +420 608 541 523

info@agriwood.cz

Sídlo společnosti:

Žďárky 78
549 37 Žďárky
 
IČ: 02792028
DIČ: CZ9006023477